Συνέδρια - Σεμινάρια

Τελικά αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης Β2 ΤΠΕ κατά την περίοδο Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2022

Περίπου ένα χρόνο μετά, ανακοινώθηκαν τα τελικά αποτελέσματα των εξετάσεων Β2 επιπέδου ΤΠΕ, μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης και του μη αυτοματοποιημένου μέρους της εξέτασης (δηλαδή το σενάριο). Όπως ήδη γνωρίζετε, η τελική βαθμολογία για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ, προκύπτει από την βαθμολογία του πρώτου μέρους της εξέτασης που αφορά σε ερωτήσεις αυτόματης διόρθωσης και από την βαθμολογία του δεύτερου μέρους της εξέτασης που αφορά στο θέμα ελεύθερης ανάπτυξης/ εκπαιδευτικό σενάριο ΤΠΕ (μη αυτοματοποιημένο μέρος), ως εξής:

Βπιστ = 0,40*Βαυτ+0,60*Βμη-αυτ

όπου Βαυτ ο βαθμός του αυτοματοποιημένου μέρους της εξέτασης και Βμη-αυτ ο βαθμός του μη αυτοματοποιημένου μέρους της εξέτασης, εκφρασμένοι στην κλίμακα 0 – 100.

Αν ο τελικός σας βαθμός είναι τουλάχιστον 60, τότε έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς την πιστοποίηση Β2 επιπέδου ΤΠΕ.

Μπορείτε να δείτε τα τελικά αποτελέσματα της εξέτασής σας για την πιστοποίηση Β2 επιπέδου ΤΠΕ, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Πράξης, https://e-pimorfosi.cti.gr/mis/, με χρήση των κωδικών πρόσβασης που ήδη διαθέτετε (Επιλογή «Αίτηση Πιστοποίησης -> Αποτέλεσμα πιστοποίησης Β2 επιπέδου ΤΠΕ»).

Οι αντίστοιχες Βεβαιώσεις Πιστοποίησης θα διατεθούν σε επόμενο χρόνο, αφού ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες.

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο