Ψηφιακή Εκπαίδευση

Εργασίες διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)

Ενημερωτικό μήνυμα απέστειλε το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) σχετικά με τις εργασίες διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών μέσω του https://register.sch.gr/students/admins που συνιστάται να γίνουν με τη λήξη του σχολικού έτους.

Η πρόσβαση στο σύστημα γίνεται με τα στοιχεία του επίσημου λογαριασμού του σχολείου ή με τα προσωπικά στοιχεία των εκπαιδευτικών που έχουν οριστεί ως διαχειριστές μαθητικών λογαριασμών.

Οι εργασίες αυτές αφορούν στα εξής:

  • Μετακίνηση μαθητικών λογαριασμών από σχολείο σε σχολείο
  • Αποδέσμευση λογαριασμών μαθητών που έχουν αποφοιτήσει από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • Κατάργηση διαχειριστών μαθητικών λογαριασμών

Παρακαλούνται οι διαχειριστές μαθητικών λογαριασμών, να επιλέγουν την μετακίνηση στο σωστό σχολείο προορισμού αντί της αποδέσμευσης, για την διευκόλυνση των διαχειριστών των σχολείων προορισμού μαθητών.

Επίσης παρακαλούνται οι διαχειριστές μαθητικών λογαριασμών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να μην προχωρούν σε έκδοση νέων λογαριασμών για τους μαθητές, αλλά να συμβουλευτούν τις σχετικές οδηγίες που αφορούν τις ενέργειες για εντοπισμό και μετακίνηση μαθητικού λογαριασμού στο σχολείο τους.

Τρόποι μετακίνησης μαθητικού λογαριασμού από σχολείο σε σχολείο:

Οι μετακινήσεις των μαθητικών λογαριασμών πραγματοποιούνται με δύο τρόπους:

  • μετακίνηση από σχολείο προς άλλο και αποδοχής από το σχολείο προορισμού
  • αποδέσμευση μαθητών και εντοπισμός και δέσμευση έναν – έναν από το σχολείο προορισμού
Οδηγίες για την εφαρμογή:

Αναλυτικές οδηγίες για τους παραπάνω τρόπους θα βρείτε μετά την σύνδεση σας και κατόπιν μεταβείτε στην επιλογή του κάθετου μενού Βοήθεια για το διαχειριστή και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί στην επιλογή «4. Διαχείριση λογαριασμών».

Συγκεκριμένα, στα αριστερά στις παραγράφους 4.6α , 4.6β και 4.7 υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για:

  • Σχολείο λήξης φοίτησης: Μετακίνηση μαθητή σε άλλο σχολείο/Αποδέσμευση
  • Μετακίνηση μαθητή. Ενέργειες σχολείου υποδοχής -αποδοχή μαθητικών λογαριασμών
  • Εντοπισμός και μεταφορά αποδεσμευμένων μαθητικών λογαριασμών σε σχολείο

Επίσης, στην αρχική σελίδα της εφαρμογής μετά την σύνδεση σας, θα βρείτε απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα που αφορούν την διαχείριση μαθητικών λογαριασμών καθώς και στο κάτω μέρος του αριστερού μενού πλήρες εγχειρίδιο διαχειριστή.

Κατάργηση Διαχειριστών Μαθητικών Λογαριασμών:

Ο επίσημος λογαριασμός του σχολείου (αυτός που χρησιμοποιείται για το email του σχολείου) έχει πρόσβαση εξ’ ορισμού στη διαχείριση μαθητικών λογαριασμών. Ο/η Διευθυντής/τρια του σχολείου με χρήση αυτού του λογαριασμού μπορεί να αποδώσει/αφαιρέσει δικαιώματα διαχειριστών μαθητικών λογαριασμών σε εκπαιδευτικούς του σχολείου του. Μόνο μόνιμοι εκπαιδευτικοί μπορούν να οριστούν ως διαχειριστές μαθητικών λογαριασμών.

Ο ορισμός ή η κατάργηση διαχειριστών, γίνεται στο διαχειριστικό περιβάλλον από σχετική λειτουργία που υπάρχει στην ενότητα Επιλογές.

Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε αφού πραγματοποιήσετε σύνδεση, στο κάθετο μενού Βοήθεια για το διαχειριστή και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί στην επιλογή «5. Επιλογές – Ρυθμίσεις -> 5.1 Ορισμός και άλλων διαχειριστών μαθητικών λογαριασμών σχολικής μονάδας.

Για να ενημερωθείτε για υπηρεσίες του ΠΣΔ που μπορείτε να αξιοποιήσετε με τον λογαριασμό του σχολείου σας, δείτε εδώ.

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο