Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Οδηγίες ΠΣΔ σχετικά με την ορθή χρήση του δικτύου και θέματα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων

Οδηγίες απέστειλε η ομάδα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, σχετικά με θέματα ορθής χρήση του δικτύου, θέματα έκνομης δραστηριότητας και παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, για ενημέρωση των Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Συγκεκριμένα…

Αγαπητοί χρήστες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου,

διαπιστώνουμε τα ακόλουθα γεγονότα τα οποία αναφέρονται από θιγόμενους ή τις αρχές που διερευνούν σχετικές καταγγελίες. Σημειώνουμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις για τις οποίες έχουν επέμβει οι αρμόδιες αρχές, μετά από δραστηριότητα εντός των δικτύων των σχολικών μονάδων που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή μετά από άλλη παράνομη δραστηριότητα.

1. Παράνομη διανομή ψηφιακού υλικού Περιεχομένου

Η Ομάδα Αντιμετώπισης Περιστατικών Ασφάλειας ΠΣΔ (GSN-CERT) λαμβάνει συχνές αναφορές για φαινόμενα κατάχρησης ή παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων.

Επισημαίνουμε ότι ο διαμοιρασμός περιεχομένου, το οποίο είτε ήταν ήδη σε ψηφιακή μορφή είτε ψηφιοποιήθηκε από κάποιον χρήστη και του οποίου τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύονται (π.χ. κινηματογραφικών ταινιών), θεωρείται παράνομη πράξη. Τέτοια περιστατικά συνήθως προκαλούνται από προγράμματα peer-to-peer (P2P), torrents ή μέσα από ιστοσελίδες που διαμοιράζουν το περιεχόμενο σε άλλους χρήστες στο Διαδίκτυο.

Ταυτόχρονα, η υπέρμετρη χρήση του δικτύου από τα προγράμματα P2P έχει ως αποτέλεσμα την κατάχρηση των δικτυακών πόρων, δημιουργώντας προβλήματα στους υπόλοιπους χρήστες ή και στους εξυπηρετητές/δρομολογητές του ίδιου δικτύου.

Για την αποφυγή ή παύση τέτοιου είδους δραστηριότητας, συνιστούμε τις εξής ενέργειες:

Απεγκατάσταση των οποιωνδήποτε P2P/torrent προγραμμάτων (προγράμματα για “κατέβασμα”) ή παραμετροποίησή τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην δεσμεύουν όλους τους πόρους του δικτύου σας, και ενημέρωση των χρηστών για εκπαιδευτική και μόνο χρήση αυτών.

Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης ασύρματου δικτύου WiFi (αν χρησιμοποιείται), σε περίπτωση που υπήρξε υποκλοπή ή διαρροή του για διανομή τέτοιου περιεχομένου, και απενεργοποίησή του κατά το χρονικό διάστημα που η μονάδα παραμένει κλειστή.

2. Αναζήτηση στοιχείων από τις αρχές μετά από καταγγελίες.

Επισημαίνουμε στις σχολικές, διοικητικές και λοιπές μονάδες του ΠΣΔ την επιμέλεια στη χρήση του δικτύου και της δραστηριότητας που επιτελείται από αυτό προς το διαδίκτυο. Η χρήση του δικτύου του ΠΣΔ ή και όποιου δικτύου μέσω του οποίου αποκτούν οι μονάδες πρόσβαση στο διαδίκτυο, υπόκειται στους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους, στους εθιμικούς κανόνες, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη.

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο λαμβάνει αιτήματα από τις δικαστικές ή αστυνομικές αρχές για παροχή στοιχείων για γεγονότα συκοφαντικής δυσφήμισης, εξύβρισης, καταχρηστικής δραστηριότητας ή άλλων παρανόμων πράξεων που έχουν διαπραχθεί από συνδέσεις σχολικών ή άλλων μονάδων μέσω του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.

Υπενθυμίζεται ότι η αποστολή ή δημοσίευση ηλεκτρονικών μηνυμάτων και περιεχομένου με υβριστικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, ή ρατσιστικό χαρακτήρα δεν επιτρέπεται και σε περίπτωση που αυτό γίνει, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επέμβουν για την διερεύνηση τέτοιων γεγονότων και την απόδοση ευθυνών. Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ανάρτηση περιεχομένου σε ιστοτόπους (ιστοσελίδες), αναρτήσεις σε κοινωνικά δίκτυα κλπ. Επίσης καταχρηστική ή κακόβουλη δραστηριότητα (πχ δικτυακή επίθεση) προς άλλους ιστοτόπους η υπηρεσίες του διαδικτύου, μπορεί να διερευνηθεί από τις αρχές ,αν υπάρξει καταγγελία η αναφορά από κάποιον θιγόμενο.

Δημοσίευση περιεχομένου σχετικό με εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα:

Επισημαίνουμε ότι η διακίνηση περιεχομένου σχετικό με οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα (προβολή εμπορικών προϊόντων, εταιρειών ή υπηρεσιών) μέσω των υποδομών του ΠΣΔ απαγορεύονται αυστηρά από τους όρους χρήσης του ΠΣΔ (Όροι χρήσης και Δήλωση εχεμύθειας – Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (sch.gr))

Θεωρούμε δυσάρεστο γεγονός να κληθεί το σχολείο ή κάθε μονάδα από τις αρχές για διερεύνηση γεγονότων που σχετίζονται με παράνομη, κακόβουλή δραστηριότητα προερχόμενη από το δίκτυο του.

Για το σκοπό αυτό και για την πρόληψη τέτοιων καταστάσεων προτείνουμε στους Διευθυντές των Σχολικών, Διοικητικών και λοιπών δομών:

  • να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό που χρησιμοποιεί ή διαχειρίζεται υπολογιστές στο δίκτυο κάθε μονάδας, εφιστώντας την προσοχή τους στη σοβαρότητα του θέματος.
  • να φροντίζουν την ασφάλεια των ασυρμάτων δικτύων (WiFi) που λειτουργούν εντός των σχολικών και άλλων μονάδων, με την αποφυγή της ελεύθερης πρόσβασης σε αυτά χωρίς κωδικό και την αποφυγή χρήσης εύκολα προβλέψιμων κωδικών. Συνιστούμε στην περίοδο των διακοπών, να απενεργοποιείτe τα ασύρματα δίκτυα (WiFi) των μονάδων, ώστε να αποκλείεται η χρήση τους από κάποιον κακόβουλο που θα μπορούσε να συνδεθεί σε αυτά αν κατορθώσει να παραβιάσει τον κωδικό ασφάλειας τους.

Στη διάθεσή σας για περισσότερες διευκρινίσεις.


Περισσότερες ενημερώσεις από το ΠΣΔ, στη σχετική κατηγορία άρθρων στον ιστότοπό μου και στο σχετικό κόμβο του ΠΣΔ

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο