ΔιαγωνισμοίΠρογραμματισμός

3ος Διαγωνισμός Μαθηματικής Λογικής και Υπολογιστικής Σκέψης «Alan Turing»

Ο 3ος (Πανελλήνιος) Διαγωνισμός Μαθηματικής Λογικής και Υπολογιστικής Σκέψης, Alan Turing διοργανώνεται από το ΠΕ.ΚΕ.Σ. Δυτικής Ελλάδας κατά τη σχολική χρονιά 2023-2024.

Οι γενικοί στόχοι του Διαγωνισμού Μαθηματικής Λογικής και Υπολογιστικής Σκέψης είναι:

  • Να ενισχύσει το ενδιαφέρον των μαθητών για τα Μαθηματικά και την Πληροφορική.
  • Να αναπτύξει την προσωπικότητα του μαθητή, την αυτοεκτίμηση, την αυτοπεποίθηση και την αυτοαντίληψη μέσα από ομαδοσυνεργατικές μεθόδους επίλυσης προβλημάτων.
  • Να ενισχύσει την καλλιέργεια της κριτικής, λογικής και αναλυτικής σκέψης των μαθητών μέσω της επίλυσης γρίφων και προβλημάτων.
  • Να προωθήσει την ομαδική εργασία και συνεργασία για την επίτευξη κοινών στόχων, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων.
  • Να ενισχύσει την ικανότητα των μαθητών να διαχειρίζονται σωστά τον χρόνο τους σε μια δεδομένη κατάσταση και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε συνθήκες πίεσης, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα δεξιότητες στρατηγικής.
  • Να ενισχύσει τις μεταγνωστικές ικανότητες.
  • Να μάθουν οι μαθητές/τριες να διαχειρίζονται τη νίκη και προπάντων την ήττα.

Δικαίωμα συμμετοχής και δηλώσεις:

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό Μαθηματικής Λογικής και Υπολογιστικής Σκέψης έχουν όλοι οι μαθητές/τριες της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, των Γυμνασίων και των Λυκείων που φοιτούν σε δημόσια και ιδιωτικά Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της Ελλάδας. Οι μαθητές/τριες από κάθε σχολείο που επιθυμούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα οργανωθούν σε τριμελείς (ή διμελής κατ εξαίρεση η τελευταία ομάδα του  σχολείου αν δεν συμπληρώνει τριάδα) ομάδες με δυο μέντορες εκπαιδευτικούς από το σχολείο τους (κατά προτίμηση κλάδου Μαθηματικών και Πληροφορικής). Από κάθε σχολείο μπορούν να συμμετέχουν περισσότερες από μια (1) τριμελείς ομάδες μαθητών.

Οι μέντορες – καθηγητές των ομάδων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον 3ο Διαγωνισμό Μαθηματικής Λογικής και Υπολογιστικής Σκέψης θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή των ομάδων τους στο διαγωνισμό. Η δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα γίνει ηλεκτρονικά και θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια.

Στο 1ο στάδιο: οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα δηλώσουν το σχολείο τους, το πλήθος των ομάδων και τα ονόματα των υπεύθυνων καθηγητών.

Στο 2ο στάδιο: οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα δηλώσουν τη σύνθεση των ομάδων, καταχωρώντας τα ονόματα των μαθητών σε αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα.

Επίσης, θα πρέπει ταυτόχρονα με την οριστικοποίηση των ομάδων να υποβληθεί και Υπεύθυνη δήλωση γονέων για τη συγκατάθεση συμμετοχής των μαθητών στο διαγωνισμό, τη δημοσιοποίηση φωτογραφικών στιγμιότυπων και τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των μαθητών που θα διακριθούν στην τελική φάση.Η δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό προϋποθέτει τη συμπλήρωση όλων των πεδίων σε σχετική φόρμα.

Η διαδικασία του διαγωνισμού:

Η διαδικασία του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί αυτοματοποιημένα με αξιοποίηση της πλατφόρμας Quizizz ή άλλης αντίστοιχης. Για το λόγο αυτό απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού στην πλατφόρμα του διαγωνισμού, όπου θα δηλώσετε την Περιφερειακή ενότητα και την ονομασία του σχολείου σας καθώς και το όνομα κάθε ομάδας.

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία λογαριασμού στην πλατφόρμα του Διαγωνισμού θα δοθούν εγκαίρως.

Οι συμμετέχουσες ομάδες στον 3ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Μαθηματικής  Λογικής και Υπολογιστικής Σκέψης θα διαγωνιστούν σε τρεις (3) φάσεις.

Η Α’ Φάση (προκριματική, on-line εξ αποστάσεως) θα διεξαχθεί ανά Σχολείο σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ενώ η Β’Φάση (ημιτελική) και η Γ’ Φάση (τελική) θα διεξαχθεί δια ζώσης στην έδρα του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας (πιθανότατα στο Μικτό Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών (Γυμνάσιο – Λύκειο).

Για τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας προβλέπεται χρόνος 60 λεπτά για κάθε  φάση αντίστοιχα (προκριματική, ημιτελική, τελική).

Τα θέματα-γρίφοι θα είναι κατά το δυνατόν διασκεδαστικά και ελκυστικά, βασιζόμενα σε αυθεντικά προβλήματα που συχνά αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους αλλά και επιστήμονες των Μαθηματικών και της Πληροφορικής. Θα είναι  διατυπωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτείται αυστηρά η προηγούμενη τυπική γνώση για να απαντηθούν (να βασίζεται στην κριτική σκέψη και όχι τόσο σε κομμάτι διδαχθείσας ύλης στο γυμνάσιο).

Οι μαθητές/τριες καλούνται να δώσουν απάντηση έως 8-10 σύντομων προβλημάτων ή ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών σε ψηφιακή μορφή που απαιτούν την εφαρμογή μαθηματικής λογικής και υπολογιστικής σκέψης και πιθανόν 1-2 αναλογικών γρίφων(στην Β’ και Γ’ φάση) .

Περίοδος δήλωσης συμμετοχής στον διαγωνισμό:

1ο στάδιο: Οκτώβριος-Νοέμβριος 2023 (1η εκδήλωση ενδιαφέροντος)

2ο στάδιο: Νοέμβριος -Δεκέμβριος 2023 (δήλωση ομάδων μαθητών & υπεύθυνων εκπαιδευτικών)

Περίοδος εξοικείωσης με τα θέματα του διαγωνισμού: Το δοκιμαστικό τεστ θα μπορεί να υλοποιηθεί: Δεκέμβριος 2023 – Ιανουάριος 2024

Περίοδος διαγωνισμού:

Α’ Φάση (προκριματική): Δεκέμβριος 2023 – Ιανουάριος 2024

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α’ Φάσης διαγωνισμού: Ιανουάριος 2024

Β’ και Γ’ Φάση (ημιτελική και τελική) διαγωνισμού: Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2024

Η Οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παραπάνω ημερομηνιών σε οποιαδήποτε φάση διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Αναλυτικές πληροφορίες στη σχετική προκήρυξη

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο