Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

13ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας. 16-20 Απριλίου 2024

Για το σχολικό έτος 2023-2024, το 13ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας (www.digifest.info) θα διεξαχθεί σε υβριδική μορφή σε όλη την Ελλάδα το διάστημα 16 έως και 20 Απριλίου 2024. Το Φεστιβάλ έχει, και για το σχολικό έτος 2023-2024, την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και υποστηρίζεται από Συλλόγους και Ενώσεις Πληροφορικής, καθώς και από Τοπικούς Φορείς (Δήμους, Περιφερειακές Ενότητες, κ.τ.λ.).

Το Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας διοργανώνεται από Εκπαιδευτικούς Πληροφορικής με την υποστήριξη των αντίστοιχων Περιφερειακών Υπηρεσιών/Δομών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες και Δήμοι) και Ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Την ευθύνη της διεξαγωγής έχουν κατά τόπους υπηρεσίες και δομές του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι οποίες με απόφαση του νόμιμου εκπρόσωπού τους εκφράζουν το ενδιαφέρον τους σε σχετική πρόσκληση από την Κεντρική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Τον συντονισμό του Φεστιβάλ σε Πανελλήνιο επίπεδο έχει η Κεντρική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, οι οποίοι δημιούργησαν και διατήρησαν τον θεσμό αυτό εδώ και 10 χρόνια.

Στο πλαίσιο του Μαθητικού Φεστιβάλ θα υπάρξει η δυνατότητα να παρουσιαστούν έργα ψηφιακής δημιουργίας, τα οποία δημιουργήθηκαν: στο πλαίσιο μαθημάτων Πληροφορικής όλων των βαθμίδων (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο), στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων των Δημοτικών και Γυμνασίων και στη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων των ΕΠΑΛ.

Επιπλέον, είναι δυνατό να συμπεριληφθούν και έργα τα οποία δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο κάποιας σχολικής δραστηριότητας (Περιβαλλοντική, Πολιτιστική, Αγωγής Υγείας, κ.ά.), εθνικού ή ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος, ομίλου ή στο πλαίσιο κάποιου διαθεματικού/διεπιστημονικού σχεδίου συνεργασίας μεταξύ του μαθήματος της Πληροφορικής και άλλων μαθημάτων.

13ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας 2024

Η συγκεκριμένη μαθητική συνάντηση θα δώσει την ευκαιρία:

α) της ανάδειξης και ενίσχυσης της δημιουργικότητας των μαθητών και των εκπαιδευτικών Πληροφορικής, και της παρουσίασης των ψηφιακών έργων τους σε συμμαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, γονείς και την ευρύτερη κοινωνία,

β) της ενημέρωσης και της διάχυσης των μαθησιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και την ολόπλευρη μάθηση μέσω των σχεδίων εργασίας και της επίλυσης πρακτικών προβλημάτων, και

γ) της επικοινωνίας των μελών της σχολικής κοινότητας (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί, γονείς) μεταξύ τους, με την επιστημονική κοινότητα και με την ευρύτερη κοινωνία.

Σημειώνεται ότι το Μαθητικό Φεστιβάλ δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα, αλλά βραβεύεται κάθε συμμετοχή.

Προϋπόθεση συμμετοχής ενός μαθητικού έργου στο Φεστιβάλ αποτελεί η συμμετοχή εκπαιδευτικού Πληροφορικής στην ομάδα των εκπαιδευτικών που συντονίζει το έργο, αν δεν το συντονίζει αποκλειστικά ο/η ίδιος/α.

Από τον Ιανουάριο του 2024 θα είναι διαθέσιμος στον κεντρικό δικτυακό τόπο του Φεστιβάλ (www.digifest.info) σύνδεσμος στον οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν συμμετοχή στην πόλη της επιλογής τους δια ζώσης ή διαδικτυακά (σε όσες πόλεις υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής).

Αναλυτικές πληροφορίες στον επίσημο ιστότοπο

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο