Α.ΕΠ.Η.Υ.

Υλικό για την υποστήριξη του μαθήματος της Α.ΕΠ.Η.Υ.

Α.ΕΠ.Η.Υ.Οδηγίες Μαθημάτων

Οδηγίες για το μάθημα Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ για το 2023-2024

Διδακτέα ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» για το 2023-2024.

Read More
ΠρογραμματισμόςΑ.ΕΠ.Η.Υ.Πληροφορική (Α.Ε.Π.Π.)

Νέος online διερμηνευτής για Γλώσσα και Ψευδογλώσσα

Δύο νέοι online διερμηνευτές της Γλώσσας και της Ψεδογλώσσας από τον μαθητή της Γ΄ Λυκείου Κομνηνό Χατζηπαπά.

Read More
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο