Πληροφορική Γ’ Λυκείου 2022-2023. Οδηγίες και σειρά διδασκαλίας ενοτήτων.

Οδηγίες, ενδεικτικός χρονοπρογραμματισμός και ροή της διδασκαλίας για το μάθημα της Πληροφορικής (Ανάπτυξη Εφαρμογών) της Γ’ Λυκείου για το 2022-2023.

Περισσότερα

Οδηγίες για το μάθημα Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ για το 2022-2023

Διδακτέα ύλη, επιπρόσθετο διδακτικό υλικό και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» για το 2022-2023.

Περισσότερα

Οδηγίες για το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» 2022-2023

Διδακτέα ύλη, επιπρόσθετο διδακτικό υλικό και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α’ Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023.

Περισσότερα

Ύλη και οδηγίες για την Πληροφορική Γυμνασίου 2022-2023

Δείτε την ύλη και τις οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής σε όλους τους τύπους Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023.

Περισσότερα

Πληροφορική Γ’ Λυκείου 2022-2023. Τρόπος εξέτασης και τράπεζα θεμάτων

Τρόπος εξέτασης στην Πληροφορική Γ’ Λυκείου από το 2022-2023. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων.

Περισσότερα

Πληροφορική Γ’ Γενικού Λυκείου. Η Ύλη για το 2022-2023.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3731 τ.Β’ (14-7-2022) η ύλη για το μάθημα της Πληροφορικής (Α.Ε.Π.Π.) στην Γ’ Γενικού Λυκείου, για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023.

Περισσότερα

Το νέο πρόγραμμα σπουδών για την Πληροφορική Γυμνασίου

Δείτε την αναλυτική απεικόνιση του Προγράμματος Σπουδών (ΦΕΚ) για το μάθημα της Πληροφορικής στις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις του Γυμνασίου. Το νέο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί καθολικά από το σχολικό έτος 2023-2024.

Περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα σπουδών για την Πληροφορική στο Λύκειο

Δείτε το νέο πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα της Πληροφορικής στις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις του Λυκείου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα εφαρμοστεί καθολικά από το σχολικό έτος 2023-2024.

Περισσότερα

Οδηγίες για το μάθημα Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ για το 2021-2022

Διδακτέα ύλη, επιπρόσθετο διδακτικό υλικό και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ»

Περισσότερα

Οδηγίες για το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» 2021-2022

Διδακτέα ύλη, επιπρόσθετο διδακτικό υλικό και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α΄ Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022.

Περισσότερα

Πληροφορική Γ’ Λυκείου 2021-2022. Οδηγίες και σειρά διδασκαλίας ενοτήτων

Ενδεικτικός χρονοπρογραμματισμός και ροή της διδασκαλίας για το μάθημα της Πληροφορικής (πρώην Ανάπτυξη Εφαρμογών) της Γ΄ Λυκείου για το 2021-2022

Περισσότερα

Ύλη και οδηγίες για την Πληροφορική Γυμνασίου 2021-2022

Δείτε την ύλη και τις οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής του Ημερησίου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2021-2022.

Περισσότερα

Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Συνεχής ενημέρωση…

Οδηγίες, εγκύκλιοι και επιμορφώσεις σχετικά με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Περισσότερα
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο