Πληροφορική Γ’ Λυκείου 2022-2023. Οδηγίες και σειρά διδασκαλίας ενοτήτων.

Οδηγίες, ενδεικτικός χρονοπρογραμματισμός και ροή της διδασκαλίας για το μάθημα της Πληροφορικής (Ανάπτυξη Εφαρμογών) της Γ’ Λυκείου για το 2022-2023.

Περισσότερα

Πληροφορική Γ’ Λυκείου 2022-2023. Τρόπος εξέτασης και τράπεζα θεμάτων

Τρόπος εξέτασης στην Πληροφορική Γ’ Λυκείου από το 2022-2023. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων.

Περισσότερα

Πληροφορική Γ’ Γενικού Λυκείου. Η Ύλη για το 2022-2023.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3731 τ.Β’ (14-7-2022) η ύλη για το μάθημα της Πληροφορικής (Α.Ε.Π.Π.) στην Γ’ Γενικού Λυκείου, για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023.

Περισσότερα

Πληροφορική Γ’ Λυκείου 2021-2022. Οδηγίες και σειρά διδασκαλίας ενοτήτων

Ενδεικτικός χρονοπρογραμματισμός και ροή της διδασκαλίας για το μάθημα της Πληροφορικής (πρώην Ανάπτυξη Εφαρμογών) της Γ΄ Λυκείου για το 2021-2022

Περισσότερα

Πληροφορική Γ΄ Γενικού Λυκείου. Η Ύλη για το 2021-2022.

Δείτε τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Πληροφορικής της Γ΄ Γενικού Λυκείου για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022.

Περισσότερα

Νέος online διερμηνευτής για Γλώσσα και Ψευδογλώσσα

Δύο νέοι online διερμηνευτές της Γλώσσας και της Ψεδογλώσσας από τον μαθητή της Γ΄ Λυκείου Κομνηνό Χατζηπαπά.

Περισσότερα

Πληροφορική Γ΄ Λυκείου 2020-2021. Προγραμματισμός και Ροή της Διδασκαλίας

Οδηγίες και προτεινόμενη ροή της διδασκαλίας για την Πληροφορική Ομάδας Προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου 2020-2021.

Περισσότερα

Πληροφορική Γ΄Λυκείου. Εξεταστέα ύλη για το 2020-2021

Δείτε την εξεταστέα ύλη για το μάθημα της Πληροφορικής Ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής της Γ΄ Λυκείου, για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2021.

Περισσότερα

Πληροφορική Ο.Π. Γ΄ Λυκείου. Μειωμένη ύλη για τις Πανελλαδικές 2020

Δείτε τις υπουργικές αποφάσεις για τη νέα μειωμένη ύλη σε όλα τα μαθήματα και ειδικότερα στην Πληροφορική Ο.Π. Γ΄ Λυκείου.

Περισσότερα

Πληροφορική Γ΄ Λυκείου. Το ΦΕΚ με το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4913 τ.Β’ (31-12-2019), το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Πληροφορικής Γ΄ Λυκείου. Δείτε το πλαίσιο, τις θεματικές ενότητες και τη μέθοδο διδασκαλίας.

Περισσότερα

Tρόπος εξέτασης του μαθήματος «Πληροφορική» της Γ΄ Λυκείου

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4441 τ.Β΄(3-12-2019) η εξέταση περιλαμβάνει ένα (1) θέμα θεωρίας και τρεις (3) ασκήσεις ή προβλήματα, σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος και τις εφαρμογές του.

Περισσότερα

Πληροφορική Γ’ Λυκείου. Λύσεις ασκήσεων συμπληρωματικού υλικού.

Ανακοινώθηκαν ενδεικτικές λύσεις για τις ασκήσεις του υποστηρικτικού υλικού βιβλίου μαθητή/τριας, για το μάθημα της Πληροφορικής της Γ΄ Λυκείου Ο.Π. 5ο Βιβλίο για το μάθημα (99 σελίδες).

Περισσότερα

Οδηγίες και διαχείριση ύλης για την Πληροφορική (Α.Ε.Π.Π.) Γ΄ Λυκείου

Οι αναλυτικές οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Πληροφορικής της Γ΄ Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020

Περισσότερα
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο