Πληροφορική Γ’ Λυκείου

Οδηγίες ΜαθημάτωνΠληροφορική (Α.Ε.Π.Π.)

Πληροφορική Γ’ Γενικού Λυκείου. Διδακτέα και εξεταστέα ύλη για το 2023-2024

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4768 τ.Β’ (27/7/2023), η ύλη για το μάθημα της Πληροφορικής (Α.Ε.Π.Π.) στην Γ’ Γενικού Λυκείου, για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024.

Read More
Οδηγίες ΜαθημάτωνΠληροφορική (Α.Ε.Π.Π.)

Το νέο πρόγραμμα σπουδών για την Πληροφορική στο Λύκειο

Δείτε το ΦΕΚ 2951 τ.Β’ (4-5-2023) με το νέο επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών για την Πληροφορική Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου, του οποίου η εφαρμογή θα ορισθεί με νέα Υπουργική Απόφαση.

Read More
Οδηγίες ΜαθημάτωνΠληροφορική (Α.Ε.Π.Π.)

Πληροφορική Γ’ Λυκείου 2022-2023. Οδηγίες και σειρά διδασκαλίας ενοτήτων.

Οδηγίες, ενδεικτικός χρονοπρογραμματισμός και ροή της διδασκαλίας για το μάθημα της Πληροφορικής (Ανάπτυξη Εφαρμογών) της Γ’ Λυκείου για το 2022-2023.

Read More
Οδηγίες ΜαθημάτωνΠληροφορική (Α.Ε.Π.Π.)

Πληροφορική Γ’ Λυκείου 2022-2023. Τρόπος εξέτασης και τράπεζα θεμάτων

Τρόπος εξέτασης στην Πληροφορική Γ’ Λυκείου από το 2022-2023. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων.

Read More
Οδηγίες ΜαθημάτωνΠληροφορική (Α.Ε.Π.Π.)

Πληροφορική Γ’ Γενικού Λυκείου. Η Ύλη για το 2022-2023.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3731 τ.Β’ (14-7-2022) η ύλη για το μάθημα της Πληροφορικής (Α.Ε.Π.Π.) στην Γ’ Γενικού Λυκείου, για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023.

Read More
Πληροφορική (Α.Ε.Π.Π.)Οδηγίες Μαθημάτων

Πληροφορική Γ’ Λυκείου 2021-2022. Οδηγίες και σειρά διδασκαλίας ενοτήτων

Ενδεικτικός χρονοπρογραμματισμός και ροή της διδασκαλίας για το μάθημα της Πληροφορικής (πρώην Ανάπτυξη Εφαρμογών) της Γ΄ Λυκείου για το 2021-2022

Read More
Πληροφορική (Α.Ε.Π.Π.)Οδηγίες Μαθημάτων

Πληροφορική Γ΄ Γενικού Λυκείου. Η Ύλη για το 2021-2022.

Δείτε τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Πληροφορικής της Γ΄ Γενικού Λυκείου για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022.

Read More
ΠρογραμματισμόςΑ.ΕΠ.Η.Υ.Πληροφορική (Α.Ε.Π.Π.)

Νέος online διερμηνευτής για Γλώσσα και Ψευδογλώσσα

Δύο νέοι online διερμηνευτές της Γλώσσας και της Ψεδογλώσσας από τον μαθητή της Γ΄ Λυκείου Κομνηνό Χατζηπαπά.

Read More
Πληροφορική (Α.Ε.Π.Π.)Οδηγίες Μαθημάτων

Πληροφορική Γ΄ Λυκείου 2020-2021. Προγραμματισμός και Ροή της Διδασκαλίας

Οδηγίες και προτεινόμενη ροή της διδασκαλίας για την Πληροφορική Ομάδας Προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου 2020-2021.

Read More
Πληροφορική (Α.Ε.Π.Π.)Οδηγίες Μαθημάτων

Πληροφορική Γ΄Λυκείου. Εξεταστέα ύλη για το 2020-2021

Δείτε την εξεταστέα ύλη για το μάθημα της Πληροφορικής Ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής της Γ΄ Λυκείου, για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2021.

Read More
Πληροφορική (Α.Ε.Π.Π.)

Πληροφορική Ο.Π. Γ΄ Λυκείου. Μειωμένη ύλη για τις Πανελλαδικές 2020

Δείτε τις υπουργικές αποφάσεις για τη νέα μειωμένη ύλη σε όλα τα μαθήματα και ειδικότερα στην Πληροφορική Ο.Π. Γ΄ Λυκείου.

Read More
Πληροφορική (Α.Ε.Π.Π.)

Πληροφορική Γ΄ Λυκείου. Το ΦΕΚ με το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4913 τ.Β’ (31-12-2019), το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Πληροφορικής Γ΄ Λυκείου. Δείτε το πλαίσιο, τις θεματικές ενότητες και τη μέθοδο διδασκαλίας.

Read More
Πληροφορική (Α.Ε.Π.Π.)

Tρόπος εξέτασης του μαθήματος «Πληροφορική» της Γ΄ Λυκείου

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4441 τ.Β΄(3-12-2019) η εξέταση περιλαμβάνει ένα (1) θέμα θεωρίας και τρεις (3) ασκήσεις ή προβλήματα, σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος και τις εφαρμογές του.

Read More
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο