Εφαρμογές ΠληροφορικήςCloud

Σενάριο για τις εφαρμογές νέφους και συνεργατικά έγγραφα.

Στο άρθρο αυτό, σας παρουσιάζω ένα σενάριο που έγραψα κατά την επιμόρφωση Β2 επιπέδου. Προορίζεται για τους μαθητές και μαθήτριες της Α΄ τάξης ΓΕ.Λ. στο πλαίσιο του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής. Αφορά την 4η Θεματική Ενότητα με τίτλο Συνεργασία και Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, και συγκεκριμένα τη δυνατότητα συνεργασίας μέσω διαδικτύου με εφαρμογές νέφους.

Το έγραψα κατά την περίοδο που οι σχολικές μονάδες είχαν αναστείλει τη λειτουργία τους (Μάρτιος 2020), και βοήθησε πάρα πολύ, τόσο εμένα, όσο και τους μαθητές και τις μαθήτριες μου, στη μελέτη και υλοποίηση δραστηριοτήτων για τις εφαρμογές νέφους και τα συνεργατικά έγγραφα.

Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να αποσαφηνίσουν τη λειτουργία του υπολογιστικού νέφους και να πειραματιστούν με τις υπηρεσίες του.

Επιμέρους στόχοι:

  • να αναγνωρίζουν τα επίπεδα υπηρεσιών νέφους.
  • να δημιουργούν λογαριασμό σε υπηρεσίες νέφους και να διαμοιράζονται αρχεία με άλλους χρήστες.
  • να συνεργάζονται και να συν-δημιουργούν κοινόχρηστα αρχεία σε πλατφόρμες νέφους
  • να συνεργάζονται στη δημιουργία ερωτηματολογίων – δημοσκοπήσεων καθώς και στη συλλογή των δεδομένων που αντλούνε από αυτά
  • να αντιπαραβάλλουν τα οφέλη και τους κινδύνους από τη χρήση υπηρεσιών νέφους.

Για την υλοποίηση του σεναρίου δημιούργησα 5 φύλλα εργασίας, με στόχο να συμπληρώσουν βασικά προαπαιτούμενα για τα βήματα αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων μέσω δημοφιλών εφαρμογών νέφους. Επιπλέον, για την υποστήριξη των μαθητών για τη δημιουργία συνεργατικών εγγράφων και ερωτηματολογίων, που δεν καλύπτονται στο σχολικό εγχειρίδιο.  Περιλαμβάνουν τόσο καθοδηγούμενες δραστηριότητες για τη διδασκαλία του αντικειμένου, όσο και δραστηριότητες στις οποίες οι μαθητές καλούνται να πειραματιστούν, να πάρουν πρωτοβουλίες και είτε ατομικά είτε συνεργατικά να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι δεύτερες στοχεύουν στην εμπέδωση, αλλά και την αξιολόγηση του αποτελέσματος της διδασκαλίας. Επιπλέον συνοδεύονται από βοηθητικά αρχεία τα οποία θα υποστηρίξουν τις δραστηριότητες για την αποφυγή σπατάλης χρόνου. Συγκεκριμένα:

Το 1ο φύλλο εργασίας, δημιουργήθηκε για την εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών με τις εφαρμογές νέφους. Περιλαμβάνει δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας ώστε να γίνει ομαλή μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη. Στόχος του 1ου φύλλου, η κατανόηση των αρχών λειτουργίας και των μορφών υπολογιστικού νέφους, και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση τους.

Το 2ο φύλλο εργασίας δημιουργήθηκε για να γνωρίσουν, και να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές μια δημοφιλή εφαρμογή νέφους (Dropbox) για την αποθήκευση και διαμοιρασμό αρχείων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες εγγράφονται, μεταφορτώνουν και συνεργάζονται διαμοιράζοντας αρχεία μεταξύ τους.

Στο 3ο φύλλο εργασίας γίνεται η γνωριμία με το Drive της Google. Τονίζονται τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής και γίνεται σύγκριση με το Dropbox που ήδη έχουν γνωρίσει. Δημιουργούν φακέλους, μεταφορτώνουν αρχεία, και πειραματίζονται με την απόδοση δικαιωμάτων κατά το διαμοιρασμό τους. Επιπλέον ενθαρρύνονται να δοκιμάσουν παρόμοιες εφαρμογές, και να συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά τους.

Στο 4ο φύλλο εργασίας, οι μαθητές και οι μαθήτριες δημιουργούν συνεργατικά τα πρώτα τους έγγραφα. Τονίζεται η αξία τους κατά τη δημιουργία εργασιών στο σχολικό περιβάλλον, τα πλεονεκτήματα από τη χρήση τους, αλλά και σημεία που αξίζουν προσοχής κατά την απόδοση δικαιωμάτων σε τρίτους.

Στο 5ο φύλλο εργασίας οι μαθητές και οι μαθήτριες εξοικειώνονται με τη δημιουργία συνεργατικών ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, μέσω της εφαρμογής Φόρμες της Google. Γνωρίζουν τις δυνατότητες, τους τύπους ερωτήσεων, τους τρόπους αποστολής – διαμοιρασμού, αλλά και πως θα συλλέγουν και επεξεργάζονται τις απαντήσεις τους. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με προηγούμενη ενότητα του προγράμματος σπουδών, εφαρμόζοντας την ενσωμάτωση του ερωτηματολογίου τους σε ιστοσελίδα html.

Δείτε το εδώ

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο