Οδηγίες ΜαθημάτωνΠληροφορική Γυμνασίου

Ύλη και οδηγίες για την Πληροφορική Γυμνασίου 2023-2024

Οι αναλυτικές οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής

α) των Ημερησίων Γυμνασίων και Εκκλησιαστικών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2023-2024

[Το έγγραφο] και [Οι οδηγίες]

β) των Εσπερινών των Μουσικών και των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2023-2024

[Το έγγραφο] και [Οι οδηγίες]

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο