Συνέδρια - Σεμινάρια

2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: «Η Εκπαίδευση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης»

Ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης της ευρωπαϊκής δράσης eTwinning συμμετέχει στη διοργάνωση του 2ου επιστημονικού συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή και τίτλο «Η Εκπαίδευση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Άρτα, από 1 έως 3 Νοεμβρίου 2024 και αποσκοπεί:

  • Να αναδειχτούν οι θετικές προοπτικές αλλά και οι κίνδυνοι από την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση.
  • Να διερευνηθεί η σύγχρονη θέση ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση είναι εκείνος ο επιστημονικός τομέας που εστιάζει σε «ευφυή» συστήματα διδασκαλίας και μάθησης.
  • Να παρουσιαστούν οι τρόποι μέσω των οποίων η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση της διδασκαλίας αλλά και της υποδομής των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: «Η Εκπαίδευση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης» - Αφίσα

Το Συνέδριο απευθύνεται σε μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ, στελέχη της Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, φοιτητές και σε κάθε ενδιαφερόμενο από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

  • Υποβολή Περιλήψεων έως 31/07/2024
  • Ενημέρωση Συγγραφέων για την αποδοχή των εργασιών 30/09/2024
  • Υποβολή Τελικών Εργασιών για τα πρακτικά συνεδρίου 31/11/2024
  • Διεξαγωγή συνεδρίου 1-3/11/2024

Μετά την ολοκλήρωση του Συνεδρίου θα δοθούν Βεβαιώσεις παρακολούθησης και θα αναρτηθούν ψηφιακά πρακτικά με ISSN/ISBN.

Η Επιστημονική Επιτροπή θα επιλέξει τις καλύτερες εργασίες, οι οποίες θα προσκληθούν να επεκταθούν, να γραφούν στα αγγλικά και να υποβληθούν για δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό.

Για τη συμμετοχή στο Συνέδριο δεν υπάρχει κάποια οικονομική επιβάρυνση.

Συνεχής ενημέρωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου και στον επίσημο ιστότοπο του etwinning

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο