Συνέδρια - Σεμινάρια

14ο Συνέδριο «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση»

Το 14ο Συνέδριο «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση» 14th Conference on Informatics in Education (14th CIE 2022), διοργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με την ΕΠΥ. Θα διεξαχθεί με έδρα το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 4, 5 και 6 Νοεμβρίου 2022, πλήρως από απόσταση, για λόγους προφύλαξης και μη διασποράς της συνεχιζόμενης πανδημίας.

Άξονες του Συνεδρίου:

Πληροφορική στην Εκπαίδευση (Καινοτόμες προτάσεις ή/και πρακτικές στη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστήμη της Πληροφορικής καθώς και διεπιστημονικές προσεγγίσεις, όπως STEM, Physical Computing, Ρομποτική κ.ά. με ένταξη υλικού/hardware και λογισμικού/software)

ΤΠΕ στην Εκπαίδευση – Καινοτομία (Εκπαιδευτικές Καινοτόμες προτάσεις ή/και πρακτικές με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και διεπιστημονικές προσεγγίσεις με ένταξη υλικού/hardware και λογισμικού/software)

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Ψηφιακές Τεχνολογίες

Απευθύνεται:

σε εκπαιδευτικούς και ερευνητές/τριες όλων των βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων της τυπικής εκπαίδευσης –Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Γυμνάσια, ΣΔΕ), Τριτοβάθμια– όσο και της μη τυπικής καθώς και της άτυπης εκπαίδευσης.

Γλώσσα:

α) Άρθρων συνεδρίου, Ελληνικά/Αγγλικά, Γλώσσα παρουσιάσεων Ελληνικά (υπό όρους και Αγγλικά)

Τα άρθρα, μετά από κρίση:

α) Δημοσιεύονται στα ηλεκτρονικά πρακτικά του Συνεδρίου, με ISBN

β) Αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου, παρέχοντας την ευχέρεια για on line ανεύρεση – διάδοση των άρθρων σας.

γ) Μπορεί να δημοσιευτούν σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό. Τα άρθρα που κατατίθενται με στόχευση το περιοδικό, αν γίνουν δεκτά για το περιοδικό, ανακοινώνονται στο Συνέδριο (στα πρακτικά του Συνεδρίου εντάσσεται το Abstract των άρθρων) και συνεχίζουν στη διαδικασία δημοσίευσης στο επιστημονικό περιοδικό. Αν δεν γίνουν δεκτά για το περιοδικό μπορεί να κριθούν για το Συνέδριο.

Πρόγραμμα Συνεδρίου, Ομιλίες, Εργαστήρια

Οδηγίες σύνδεσης & παρακολούθησης, βεβαιώσεις

Η παρακολούθηση, καθώς και οι e-βεβαιώσεις παρακολούθησης θα είναι και πάλι χωρίς κόστος.

Περισσότερα, εδώ

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο