ΣΕΠΕΗΥ

Επιλογή και αρμοδιότητες των Υπευθύνων Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. για το 2023-2024

Δείτε το έγγραφο με θέμα «Επιλογή και αρμοδιότητες Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Y.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.)» για το σχολικό έτος 2023-2024.

Το έγγραφο για το 2023-2024

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο