Ψηφιακή Εκπαίδευση

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me: Ενημέρωση για το 2023-2024

Ενημέρωση από την Ομάδα σχεδίασης, ανάπτυξης και υποστήριξης της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me, της Διεύθυνσης Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού (ΔΙΣ) του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», σχετικά με την πλατφόρμα e-me και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς:

Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me (e-me.edu.gr) υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά, έτοιμη και πάλι να υποστηρίξει το εκπαιδευτικό έργο σας!

Όπως κάθε χρόνο, θα θέλαμε και φέτος να σας ενημερώσουμε ότι οι κυψέλες που δημιουργείτε στην e-me, καθώς και το περιεχόμενό σας στην πλατφόρμα (αρχεία, αναρτήσεις σε τοίχους κυψελών, εργασίες και αναθέσεις, μαθησιακά αντικείμενα e-me content, ιστολόγια κ.ά.), δεν διαγράφονται από τους διαχειριστές ούτε απενεργοποιούνται με την έναρξη κάθε σχολικού έτους. Παραμένουν διαθέσιμα, μέχρι εσείς να αποφασίσετε να προβείτε στη διαγραφή τους.

Σχετικά με τον ενδεχόμενο προβληματισμό σας για την αξιοποίηση ή μη της περσινής κυψέλης για την «τάξη» σας, είναι στη δική σας ευχέρεια αν θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ίδια κυψέλη ή αν θα δημιουργήσετε μία νέα, καθώς επίσης και αν θα διαγράψετε ή θα διατηρήσετε τις παλιές σας κυψέλες.

Πρότασή μας είναι, με την έναρξη κάθε σχολικού έτους, να δημιουργείτε μία νέα κυψέλη για την (κάθε) τάξη σας, ακόμη και αν έχει τους ίδιους μαθητές/τριες με την προηγούμενη χρονιά.

Μπορείτε να καλέσετε μαζικά τα μέλη στη νέα κυψέλη σας, είτε από την παλιά κυψέλη είτε από τις έτοιμες λίστες των τάξεων/τμημάτων που παρέχονται στην e-me.

Δημιουργώντας μία νέα κυψέλη για κάθε τάξη σας ανά σχολικό έτος:

  • ξεκινάτε με «καθαρό» (άδειο) τοίχο, χωρίς τις αναρτήσεις και συζητήσεις της προηγούμενης χρονιάς,
  • έχετε μόνο τις νέες αναθέσεις εργασιών (e-me assignments) που αφορούν στην τρέχουσα σχολική χρονιά και τους/τις συγκεκριμένους μαθητές/τριες,
  • διευκολύνεται η οργάνωση των αρχείων της κυψέλης, μιας και αφορούν μόνο στη συγκεκριμένη τάξη/χρονιά,
  • διασφαλίζεται ότι τυχόν νέοι/ες μαθητές/τριες της τάξης, που δεν ήταν μέλη της κυψέλης την προηγούμενη χρονιά, δεν θα έχουν πρόσβαση στα αρχεία και στις συζητήσεις των μαθητών/τριών της προηγούμενης χρονιάς.

Για τις κυψέλες που θα αποφασίσετε να διατηρήσετε, καλό θα ήταν, για λόγους οικονομίας χώρου, να διαγράψετε από αυτές το περιεχόμενο που δεν χρειάζεστε πλέον, ενώ, αν είναι χρήσιμο ή περαιτέρω αξιοποιήσιμο, μπορείτε να το μεταφέρετε στον προσωπικό σας χώρο ή στη νέα κυψέλη.

Κλείνοντας, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι η e-me έχει εμπλουτιστεί με νέες εφαρμογές, όπως τη «Βιβλιοθήκη υλικού κυψέλης» (e-me Library), τα «e-me Μαθήματα», το αποθετήριο μικρο-εφαρμογών (apps) «e-me appository» με 40 μαθησιακά αντικείμενα, με νέες δυνατότητες, όπως «like» σε αναρτήσεις, αντιγραφή/επικόλληση αναρτήσεων στον τοίχο κυψελών, ενώ έχουν γίνει σημαντικές αναβαθμίσεις για την καλύτερη λειτουργία της πλατφόρμας και τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Σας ευχόμαστε καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!

Ομάδα σχεδίασης, ανάπτυξης και υποστήριξης της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me,

ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Διεύθυνση Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών, Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης (ΔιΕΤΕΠ)

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο