Συνέδρια - Σεμινάρια

eTwinning MOOC 2023: Εισαγωγή στο eTwinning, την ευρωπαϊκή δράση για την εκπαίδευση

Ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης της δράσης eTwinning σας καλεί να συμμετάσχετε στο μαζικό, ανοικτό διαδικτυακό μάθημα (MOOC) που προσφέρεται μέσω της πλατφόρμας http://mooc.etwinning.gr/, με τίτλο: «eTwinning MOOC 2023: Εισαγωγή στο eTwinning, την ευρωπαϊκή δράση για την εκπαίδευση»

Αποτελεί εισαγωγή στο δίκτυο, τις δράσεις και το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχουν οι ευρωπαϊκές πλατφόρμες eTwinning, European School Education Platform (ESEP), και EU Academy σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την επαγγελματική τους ανάπτυξη αλλά και για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συνεργατικών έργων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας που εργάζονται σε δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τύπων.

Για τη συμμετοχή στο MOOC δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση ή εμπειρία στη δράση eTwinning. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να διαθέτουν:

 1. Πρόσβαση στο διαδίκτυο
 2. Βασικές ψηφιακές δεξιότητες

Το πρόγραμμα διαρκεί 4 εβδομάδες.

Ο εκτιμώμενος χρόνος που απαιτείται για το πρόγραμμα είναι περίπου 5 ώρες την εβδομάδα (έως 20 ώρες συνολικά).

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν τις εξής διδακτικές ενότητες:

 • Διδακτική Ενότητα 1: Γνωριμία με το eTwinning – Εγγραφή στην ESEP
 • Διδακτική Ενότητα 2: Επαγγελματική Ανάπτυξη – Επεξεργασία Προφίλ εκπαιδευτικού & οργανισμού
 • Διδακτική Ενότητα 3: Δικτύωση, Επικοινωνία & Εύρεση Συνεργατών
 • Διδακτική Ενότητα 4: Ιδέα & Εγγραφή Έργου – Τελικό Quiz

Σημαντικές ημερομηνίες:

 • 4 Σεπτεμβρίου 2023: Έναρξη εγγραφών στο μάθημα (οι εγγραφές θα παραμείνουν ανοιχτές έως 25 Σεπτεμβρίου 2023)
 • 18 Σεπτεμβρίου 2023: Έναρξη μαθήματος
 • 22 Οκτωβρίου 2023: Λήξη μαθήματος
 • 29 Οκτωβρίου 2023: Έκδοση πιστοποιητικών επιτυχούς παρακολούθησης

Οδηγίες Εγγραφής:

Για να εγγραφείτε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Εγγραφείτε στην πλατφόρμα: http://mooc.etwinning.gr/
 2. Επιβεβαιώστε την εγγραφή σας μέσω του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
 3. Εγγραφείτε στο μάθημα «eTwinning MOOC 2023: Εισαγωγή στο eTwinning, την ευρωπαϊκή δράση για την εκπαίδευση» από 4 Σεπτεμβρίου 2023 έως 25 Σεπτεμβρίου 2023 το αργότερο.
Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο