Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα CopyrightSchools

Ο Ιστότοπος Copyrightschools.gr δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Greek Copyright School’, το οποίο περιλαμβάνει μία σειρά από δράσεις με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και γενικά των νέων για τη σημασία της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αφορμή για το Greek Copyright School στάθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πνευματική ιδιοκτησία», το οποίο έλαβε έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για να ενταχθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, ως μάθημα επιλογής, για την Πέμπτη και Έκτη τάξη του δημοτικού, αρχικά για τη σχολική χρονιά 2014-2015 και στη συνέχεια και για τη σχολική χρονιά 2015-2016.

Το 2014, ο ΟΠΙ, για να προωθήσει το εν λόγω πρόγραμμα, διοργάνωσε μία σειρά σεμιναρίων, που απευθύνονταν τόσο στους Υπεύθυνους σχολικών δραστηριοτήτων των Περιφερειών όσο και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μπορούν να επιλέξουν και να υλοποιήσουν το πρόγραμμα. Σε όλα τα σεμινάρια συμμετείχαν και γνωστοί καλλιτέχνες και δημιουργοί, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς ως άμεσα ενδιαφερόμενοι για τη σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων τους.

Στη συνέχεια, ο ΟΠΙ, θέλοντας να επεκτείνει και να εμπλουτίσει τις δράσεις για την προώθηση του προγράμματος, έλαβε χρηματοδότηση για τον σκοπό αυτόν από τον Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO). Έτσι γεννήθηκε το πρόγραμμα Greek Copyright School, μέρος του οποίου είναι και η δημιουργία της ιστοσελίδας Copyrightschools.gr . Συνολικά οι δράσεις του Greek Copyright School περιλαμβάνουν πέντε άξονες:

-Εκτύπωση και διανομή ενημερωτικού υλικού σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές (φάκελοι με οδηγούς για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα, κόμικ και αυτοκόλλητα).

-Επέκταση των ενημερωτικών σεμιναρίων σε περισσότερες πόλεις.

-Δημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας όπου συγκεντρώνεται και διατίθεται όλο το ενημερωτικό υλικό ταξινομημένο ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται (μαθητές δημοτικού, μαθητές γυμνασίου, εκπαιδευτικούς, γονείς)

-Ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια.

-Ταινία μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων με θέμα την αξία που έχει η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων για την επιβίωση των δημιουργών και των καλλιτεχνών.

Αξίζει να επισκεφτείτε τον Ιστότοπο και την βιβλιοθήκη με τους οδηγούς και να δείτε  όλο το εκπαιδευτικό υλικό που είναι διαθέσιμο!

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο