Διαδικτυακές υπηρεσίες για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο της Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπ/σης

Τις διαδικτυακές υπηρεσίες του Υπουργείου για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, σας τις έχω παρουσιάσει κατά καιρούς στον Ιστότοπό μου. Με αφορμή ένα νέο έγγραφο που εστάλη στα Σχολεία, αποφάσισα να σας θυμίσω τους σχετικούς κόμβους, τους οποίους μπορείτε να επισκέπτεστε και να αποκτήσετε πρόσβαση σε πλούσιο υλικό, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η κεντρική σελίδα για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι στη διεύθυνση http://dschool.edu.gr 

Μέσω της σελίδας αυτής μπορείτε να μεταβείτε στις τέσσερις (4) βασικές διαδικτυακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να βρείτε πάνω από 18.000 Ψηφιακούς Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Συγκεκριμένα:

1. Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία: http://e-books.edu.gr

O επίσημος δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας για τη διάθεση σε εκπαιδευτικούς και μαθητές της ψηφιακής μορφής των σχολικών βιβλίων.

2. Ψηφιακά Αποθετήρια Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων «Φωτόδεντρο»

Πέντε (5) ψηφιακά αποθετήρια με το όνομα «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ», που φιλοξενούν Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθένα από τα οποία εξυπηρετεί διαφορετικούς στόχους:

Τα «βασικά» Φωτόδεντρα (με έλεγχο ποιότητας περιεχομένου):

-Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων: http://photodentro.edu.gr/lor

-Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο: http://photodentro.edu.gr/video

-Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Λογισμικών: http://photodentro.edu.gr/edusoft

Τα «Φωτόδεντρα των εκπαιδευτικών»

-Αποθετήριο Υλικού Χρηστών: http://photodentro.edu.gr/ugc

-Αποθετήριο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών http://photodentro.edu.gr/oep

3. Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ»

Κεντρική πύλη για αναζήτηση με ενιαίο τρόπο και πρόσβαση σε χιλιάδες ψηφιακούς Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ανεξάρτητα με το πού είναι αποθηκευμένοι (εκπαιδευτικά αποθετήρια, μουσεία, εκπαιδευτικές πύλες του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων φορέων).

Κεντρική πύλη: http://photodentro.edu.gr

Άλλες σχετικές υπηρεσίες:

Θεματικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Πολιτισμικού περιεχομένου «Φωτόδεντρο Πολιτισμός»: http://photodentro.edu.gr/cultural

Φωτόδεντρο Μικρότοποι: Μικρότοπος Αγγλικής Γλώσσας: http://micro.photodentro.edu.gr/english2015

4. Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για μαθητές και εκπαιδευτικούς «e-me»

Μια σύγχρονη, επεκτάσιμη διαδικτυακή κοινωνική πλατφόρμα που υποστηρίζει την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη δικτύωση των μελών της σχολικής κοινότητας και παρέχει προσωπικό χώρο αρχείων σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους (cloud).

-επίσημη έκδοση: https://e-me.edu.gr (είσοδος με λογαριασμό @sch.gr)

-e-me για όλους (ελεύθερη έκδοση με απλή εγγραφή): https://4all.e-me.edu.gr

H Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα «e-me» επεκτείνεται συνεχώς. Σύντομα θα περιλαμβάνει σύγχρονη επικοινωνία με βίντεο και διαμοίραση οθόνης καθώς και εφαρμογή ανάθεσης και παρακολούθησης εργασιών (e-me assignments).

Επίσης, η e-me επεκτείνεται και με μικροεφαρμογές (apps) που προτείνονται ή/και υλοποιούνται από την εκπαιδευτική κοινότητα μέσω ανοιχτών διαδικασιών. Η ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή ιδεών και προτάσεων για e-me apps είναι εδώ: https://openspecs.e-me.edu.gr/

Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι υπηρεσίες επικαιροποιούνται, επεκτείνονται και εμπλουτίζονται στο πλαίσιο της Πράξης «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» (Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ) του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Αναμένουμε λοιπόν τον εμπλουτισμό τους και μόλις αυτό συμβεί θα σας ενημερώσω άμεσα!

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο