Ψηφιακή Εκπαίδευση

Ψηφιακή Εκπαίδευση, σύγχρονες προτάσεις διδασκαλίας, Ψηφιακά αποθετήρια, Εκπαίδευση στο μέλλον.

Web 2.0Ψηφιακή Εκπαίδευση

Ψηφοφορίες και καταιγισμός ιδεών με το Pollly!

Γνωρίζουμε το Pollly (Poll.ly)! Μια εύχρηστη διαδικτυακή εφαρμογή την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για ψηφοφορίες ή καταιγισμό ιδεών, χωρίς κανένα προαπαιτούμενο!

Read More
Ψηφιακή Εκπαίδευση

Ψηφιακό Περιοδικό WELCOME – The eTwinning Digital Magazine

Το περιοδικό WELCOME – The eTwinning Digital Magazine, θα αποτελείται από τρεις ενότητες για εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες και ενδιαφερόμενους στο χώρο της εκπαίδευσης, ερευνητές – φοιτητές και μαθητές.

Read More
Ψηφιακή Εκπαίδευση

Προετοιμασία των ηλεκτρονικών τάξεων στην e-Class για το 2023-2024

Οδηγίες σχετικά με ενέργειες που πρέπει να κάνετε μέχρι και 21/8/2023 στην πλατφόρμα eClass για να αποθηκεύσετε εργασίες μαθητών/τριών από το σχολικό έτος 2022-2023.

Read More
Ψηφιακή Εκπαίδευση

Εργασίες διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)

Ενημερωτικό μήνυμα του ΠΣΔ σχετικά με τις εργασίες διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών μέσω του https://register.sch.gr/students/admins που συνιστάται να γίνουν με τη λήξη του σχολικού έτους.

Read More
Τεχνητή ΝοημοσύνηΨηφιακή Εκπαίδευση

Αναθέτουμε στην Τεχνητή Νοημοσύνη να επιχειρηματολογήσει δημιουργώντας Debates

Γνωρίζουμε το Opionionate και αναθέτουμε στην τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργήσει μια συζήτηση, με αντιπαράθεση επιχειρημάτων (σαν τα γνωστά μας Debate) για κάποιο θέμα.

Read More
ΑγαπημέναΗ Πληροφορική στο Σχολείο μουΠρογραμματισμόςΨηφιακή Εκπαίδευση

Παιχνίδι τύπου Rally στο Scratch 3!

Δημιουργούμε από το μηδέν ένα παιχνίδι τύπου Rally στο Scratch 3. Δύο αυτοκίνητα, δύο παίκτες με πολλές πολλές δυνατότητες επέκτασης!

Read More
Τεχνητή ΝοημοσύνηΨηφιακή Εκπαίδευση

Εκπαίδευση και δημιουργία μοντέλων μηχανικής μάθησης με το Teachable Machine της Google

Κατανοούμε την Τεχνητή Νοημοσύνη με το Teachable Machine της Google και εκπαιδεύουμε τα δικά μας μοντέλα μηχανικής μάθησης σε χρόνο ρεκόρ.

Read More
ΡομποτικήΨηφιακή Εκπαίδευση

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην eTwinning δράση για το STEM 4.0

Με το STEM 4.0 ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης της δράσης eTwinning στοχεύει στην προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και διαφορετικότητας.

Read More
Ψηφιακή Εκπαίδευση

Φωτόδεντρο PAFSE. Μαθησιακά αντικείμενα και σενάρια για STEM

Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Αποθετήριο για τη φιλοξενία, οργάνωση, συστηματική ταξινόμηση, τεκμηρίωση και διαμοιρασμό μαθησιακών αντικειμένων και εκπαιδευτικών σεναρίων για STEM

Read More
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο