Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής και Υπολογιστικής Σκέψης Bebras

Μόλις σήμερα έμαθα για τον Διαγωνισμό Bebras (προφέρεται «Μπέμπρας» και σημαίνει «Κάστορας» στα Λιθουανικά) και υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2006. Ο διαγωνισμός έχει ως σκοπό την προώθηση της Επιστήμης των Υπολογιστών και της Υπολογιστικής Σκέψης και θα διοργανωθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη φετινή χρονιά. Η διοργάνωσή του το 2019, για πρώτη φορά, πιλοτικά, γίνεται από το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τη συνεργασία πλήθους φορέων και εθελοντών.

Ο διαγωνισμός, έχει διάρκεια 45 λεπτά και περιλαμβάνει 15 σύντομα προβλήματα ή ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Τα θέματα είναι διασκεδαστικά και ελκυστικά και βασίζονται σε σημαντικά προβλήματα που συχνά αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες της Πληροφορικής. Είναι διατυπωμένα ώστε να μην απαιτείται προηγούμενη τυπική γνώση για να απαντηθούν, αλλά λογική σκέψη και υπολογιστική νοοτροπία. Η συμμετοχή των παιδιών στον διαγωνισμό είναι δωρεάν και γίνεται διαδικτυακά με ανώνυμους λογαριασμούς. Δεν γίνεται αποθήκευση ή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Τα θέματα του διαγωνισμού είναι συμβατά με το Ελληνικό Πρόγραμμα Σπουδών και επομένως η συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν διαφέρει από άλλες διδακτικές αποφάσεις εκπαιδευτικής πρακτικής σε σχέση με την επιλογή και χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Ο διαγωνισμός στην Ελλάδα θα διεξαχθεί στο διάστημα από 25/2/2019 μέχρι και 8/3/2019. Για να συμμετάσχουν οι μαθητές και μαθήτριες μιας σχολικής μονάδας στον διαγωνισμό απαιτείται να γίνει εγγραφή από έναν εκπαιδευτικό-συντονιστή του διαγωνισμού στο σχολείο, προκειμένου να εκδοθούν στοιχεία σύνδεσης (όνομα χρήστη και συνθηματικό) για κάθε μαθητή. Η εγγραφή πρέπει να γίνει μέχρι την Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019.

Ο διαγωνισμός για το 2019 θα διοργανωθεί πιλοτικά για τις ομάδες:

Ομάδα: 3,4 Ηλικία: 9-10 ετών Τάξη: Γ΄ και Δ΄Δημοτικού

Ομάδα: 5,6 Ηλικία: 11-12 ετών Τάξη: Ε΄ και ΣΤ΄Δημοτικού

Ομάδα: 7,8 Ηλικία: 13-14 ετών Τάξη: Α΄ και Β΄Γυμνασίου

Ομάδα: 9 Ηλικία: 15 ετών Τάξη: Γ΄Γυμνασίου

Ομάδα: 10,11 Ηλικία: 16-17 ετών Τάξη: Α΄και Β΄Λυκείου

Οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε, θα τη βρείτε στη σχετική σελίδα του διαγωνισμού. Αξίζει να ρίξετε μια ματιά!

Σχετικά Έγγραφα:

Ανακοίνωση Διαγωνισμού

Ενημερωτικό Υλικό

Αφίσα Διαγωνισμού

Περισσότερα στον επίσημο ιστότοπο του Διαγωνισμού

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο