Υλικό από το Saferinternet4kids. Back To School 2020

Για άλλη μια χρονιά το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ι.Τ.Ε. επιχειρεί να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια που καταβάλλουν γονείς και εκπαιδευτικοί να ενδυναμώσουν τη γνώση των παιδιών για το…

  • πώς να πλοηγούνται με ασφάλεια στο διαδίκτυο,
  • πώς να επιλέγουν ποιοτικό και κατάλληλο περιεχόμενο για την ηλικία τους και
  • πώς να απολαμβάνουν τις ευκαιρίες που προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος.

Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση του ψηφιακού κόσμου από ολοένα και μικρότερης ηλικίας χρήστες άλλωστε, επιβάλλει πλέον την αναγκαιότητα επιμόρφωσης και διαμόρφωσης αξιών που θα βοηθήσουν τους μαθητές να αντιμετωπίσουν τους αναδυόμενους κινδύνους από τη χρήση της τεχνολογίας.

Και φέτος το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου δημιούργησε και δημοσιεύει μέσα από την ιστοσελίδα www.saferinternet4kids.gr νέο ψηφιακό υλικό για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «εργαλείο» μέσα στην τάξη ή και στο σπίτι.

To «Back to School Package» απευθύνεται σε:

  • μικρά παιδιά Δημοτικού,
  • μεγαλύτερα παιδιά Δημοτικού,
  • παιδιά Γυμνασίου/Λυκείου
  • γονείς και εκπαιδευτικούς.

Το υλικό συνοδεύεται από σχολικά εγχειρίδια, και επιμορφωτικά βίντεο.

Αξίζει πραγματικά να το δείτε!

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο