Λίστα με διορθώσεις στα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» έχουν πραγματοποιηθεί διορθώσεις/προσθήκες/αλλαγές στις ψηφιακές μορφές

α) pdf (για web),

β) pdf για αμβλύωπες και

γ) html για τα βιβλία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

και οι επικαιροποιημένες εκδόσεις των μορφών αυτών έχουν αναρτηθεί στο αποθετήριο Φωτόδεντρο ->Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (ebooks.edu.gr) του Ψηφιακού Σχολείου.

Οι διορθώσεις έγιναν κατόπιν εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με Θέμα «Διαβίβαση πράξεων ΙΕΠ για εφαρμογή Συμφωνίας Πρεσπών στα σχολικά βιβλία».

Αναλυτικά η λίστα των αναφερόμενων βιβλίων, καθώς και των σχετικών συνδέσμων στις νέες εκδόσεις της ψηφιακής μορφής html των παραπάνω βιβλίων, είναι διαθέσιμη στο συνημμένο έγγραφο.

Οι επικαιροποιήσεις που υλοποιήθηκαν στις παραπάνω html μορφές των βιβλίων μαθητή βασίστηκαν στις αντίστοιχες διορθώσεις/προσθήκες/αλλαγές των pdf μορφών που δόθηκαν από τη Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στη σχετική σελίδα.

Δείτε το έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών

Δείτε το έγγραφο με τη λίστα

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο