Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me: Ενημέρωση για τo 2021-2022

Λαμβάνοντας υπόψη τα ερωτήματα εκπαιδευτικών σχετικά με τη διατήρηση των κυψελών και του περιεχομένου στην Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα eme (eme.edu.gr) εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι κυψέλες στην eme δεν διαγράφονται, ούτε απενεργοποιούνται με την έναρξη κάθε σχολικού έτους.

Το περιεχόμενο που έχετε δημιουργήσει και αποθηκεύσει στην eme (αναρτήσεις σε τοίχο κυψέλης, αρχεία, αντικείμενα eme content, εργασίες eme assignments, άρθρα σε eme blogs) παραμένει διαθέσιμο, μέχρι εσείς να αποφασίσετε να το διαγράψετε.

Σχετικά με τον προβληματισμό για την αξιοποίηση της ίδιας κυψέλης για την «τάξη» σας ή τη δημιουργία νέας για τη νέα σχολική χρονιά, είναι στη δική σας ευχέρεια αν θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ίδια κυψέλη ή αν θα δημιουργήσετε μία νέα κυψέλη, καθώς επίσης και αν θα διαγράψετε την παλιά κυψέλη ή θα την διατηρήσετε.

Η πρόταση της eme είναι, κάθε νέα σχολική χρονιά να δημιουργείτε μία νέα κυψέλη για την τάξη σας, ακόμη και αν έχετε τους ίδιους μαθητές/τριες, διατηρώντας αν θέλετε ταυτόχρονα και την παλιά κυψέλη («καθαρίζοντας» ίσως τα αρχεία και το υλικό που δεν χρειάζεστε πλέον).  Τα μέλη της νέας κυψέλης μπορείτε εύκολα να τα καλέσετε μαζικά, είτε από την παλιά κυψέλη, είτε από τις έτοιμες λίστες των τάξεων ή τμημάτων που θα βρείτε πλέον στην eme.

Δημιουργώντας μία νέα κυψέλη ανά σχολικό έτος:

– ξεκινάτε με «καθαρό» (άδειο) τοίχο,  χωρίς τις αναρτήσεις και συζητήσεις της προηγούμενης χρονιάς,

– έχετε μόνο τις νέες αναθέσεις εργασιών (eme assignments) που αφορούν στη συγκεκριμένη σχολική χρονιά και τους/τις συγκεκριμένους μαθητές/τριες,

– διευκολύνεται η οργάνωση των αρχείων της κυψέλης, μιας και αφορούν μόνο στη συγκεκριμένη τάξη/χρονιά,

– διασφαλίζεται ότι τυχόν νέοι/ες μαθητές/τριες της τάξης, που δεν ήταν μέλη της κυψέλης την προηγούμενη χρονιά, δεν θα έχουν πρόσβαση στα αρχεία και στις συζητήσεις των μαθητών/τριών της προηγούμενης χρονιάς.

Διατηρώντας ταυτόχρονα και την παλιά κυψέλη, δίνεται η δυνατότητα στους/τις μαθητές/τριες (ακόμη και σε όσους/ες άλλαξαν σχολείο/τάξη) να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτήν, στις συζητήσεις, στις εργασίες και στο υλικό. Το υλικό της παλιάς κυψέλης μπορεί να διαγραφεί αν δεν χρειάζεται πλέον ή να μεταφερθεί στη νέα κυψέλη.

Από την Ομάδα σχεδίασης, ανάπτυξης και υποστήριξης της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας eme,

Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού (ΔΙΣ) του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο