SELFIE… το εργαλείο της Κομισιόν για τις ψηφιακές δυνατότητες του Σχολείου σας

Το SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies / Αναστοχασμός για την αποτελεσματική μάθηση με την ενίσχυση της χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών) είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από σχολεία, υπουργεία παιδείας και ερευνητικά ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη. Μεταξύ των ιδρυμάτων εταίρων συγκαταλέγονται το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) και το Ίδρυμα Τεχνολογιών της Πληροφορίας στην Εκπαίδευση της UNESCO. Το εργαλείο παρουσιάστηκε μια εβδομάδα πριν στις Βρυξέλλες

Το SELFIE  είναι ένα εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τα σχολεία να ενσωματώσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία, στη μάθηση και στην αξιολόγηση των μαθητών.  Όταν ένα σχολείο αποφασίζει να χρησιμοποιήσει το SELFIE, οι μαθητές, οι διευθυντές σχολείων και οι εκπαιδευτικοί εξετάζουν μια σειρά σύντομων δηλώσεων για να αξιολογήσουν κατά πόσον χρησιμοποιείται η τεχνολογία στην εκπαίδευση και τη μάθηση. Το εργαλείο είναι διαρθρωμένο σε περισσότερες από μία ενότητες, και τα σχολεία μπορούν να επιλέξουν από μια σειρά προαιρετικών δηλώσεων και να συγκεντρώσουν έως και οκτώ ερωτήματα τα οποία να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις προτεραιότητές τους. Οι δηλώσεις αυτές χρειάζονται από 20 έως 30 λεπτά για να συμπληρωθούν. Στη συνέχεια, το σχολείο λαμβάνει ειδική έκθεση με τα αποτελέσματα. Ο σχολικός έλεγχος προόδου SELFIE μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάλογο εντός της σχολικής κοινότητας, ώστε να καθοριστούν τα βήματα με τα οποία θα βελτιωθεί η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για βελτιωμένη μάθηση. Μεταξύ αυτών, θα μπορούσε π.χ. να παρέχεται ειδική επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς ή υποστήριξη στους μαθητές σε θέματα όπως η ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Σχετικά με προσωπικά δεδομένα και την πολιτική απορρήτου…

Το SELFIE είναι ένα εργαλείο αποκλειστικά για το σχολείο,  κανένα προσωπικό δεδομένο δεν συλλέγεται. Όλες οι απαντήσεις που δίνονται μέσω του SELFIE είναι  ανώνυμες. Δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση οποιουδήποτε μεμονωμένου μαθητή, εκπαιδευτικού, υπευθύνου σχολείου ή άλλου μέλους του προσωπικού που απαντά στις ερωτήσεις και στις προτάσεις. Κάθε σχολείο έχει την κυριότητα του δικού του ελέγχου προόδου SELFIE, ο οποίος δεν κοινοποιείται σε άλλους εκτός εάν το επιλέξει το σχολείο. Κανένας άλλος οργανισμός, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν μπορεί  να συνδέσει τις απαντήσεις με ένα μεμονωμένο σχολείο. Τα στοιχεία δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κατάταξη των σχολείων ή των εκπαιδευτικών συστημάτων. Το SELFIE φιλοξενείται σε διακομιστή τον οποίο κατέχει και διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα δεδομένα που συλλέγονται υπόκεινται στους κανόνες προστασίας δεδομένων της Επιτροπής. Τα ανωνυμοποιημένα και συγκεντρωτικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς πολιτικής και έρευνας, σε καμία όμως περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς.

Το παρακάτω infographic παρουσιάζει τα βασικά σημεία του SELFIE:

Πως θα συμμετέχετε…

Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το SELFIE στο σχολείο σας, το πρώτο βήμα είναι να ορίσετε ένα άτομο ή μια ολιγομελή ομάδα που θα συντονίζει τη διαδικασία.Οι συντονιστές του σχολείου εγγράφουν το σχολείο στην πλατφόρμα SELFIE, παρέχοντας βασικές πληροφορίες όπως το είδος του σχολείου (για παράδειγμα, δημοτικό, γυμνάσιο…), το μέγεθος και η τοποθεσία του. Επιλέγουν τον χρόνο διεξαγωγής της διαδικασίας SELFIE, και το ποιος θα συμμετάσχει (για παράδειγμα ποια ομάδα μαθητών). Πέρα από τις προκαθορισμένα ερωτήματα, μπορείτε να επιλέξετε ή να προσθέσετε δικά σας ερωτήματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σχολείου σας. Οι συντονιστές καλούν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους υπευθύνους σχολείου να λάβουν μέρος στο SELFIE ανωνύμως.

Δείτε σε 7 βήματα τη διαδικασία, εδώ.

Για να εγγραφείτε κάντε κλικ εδώ.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες (στην Ελληνική Γλώσσα) στον επίσημο ιστότοπο.

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο