Ψηφιακή Εκπαίδευση

Προετοιμασία των ηλεκτρονικών τάξεων στην e-Class για το 2023-2024

Σας ενημερώνω σχετικά με ανακοίνωση του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, για πιθανές ενέργειές σας στις ηλεκτρονικές τάξεις που έχετε δημιουργήσει στην πλατφόρμα e-Class. Σύμφωνα με την ανακοίνωση…

Όπως κάθε χρόνο, από τις 22 έως 25 Αυγούστου, στο πλαίσιο προετοιμασίας όλων των μαθημάτων για τη νέα σχολική χρονιά, θα πραγματοποιηθούν εργασίες ανανέωσης του περιεχομένου και των ρυθμίσεων των ηλεκτρονικών μαθημάτων. Τούτο είναι αναγκαίο, καθώς ένας εκπαιδευτικός μπορεί να αλλάξει σχολείο, να έχει διαφορετικές αναθέσεις μαθημάτων και διαφορετικούς μαθητές.

Αναλυτικά θα γίνουν σε όλα τα μαθήματα οι παρακάτω ενέργειες:

  • Θα απεγγραφούν όλοι οι χρήστες (μαθητές/τριες) καθώς αυτοί αλλάζουν τάξη και περνούν σε επόμενη
  • Θα διαγραφούν οι υποβολές των μαθητών στις “Εργασίες” (όχι οι εκφωνήσεις των εργασιών)
  • Θα διαγραφούν οι υποβολές των μαθητών στις “Ασκήσεις” (όχι οι εκφωνήσεις των ερωτήσεων – ασκήσεων ούτε η τράπεζα ερωτήσεων).
  • Θα διαγραφούν οι βαθμοί των μαθητών στο “Βαθμολόγιο”
  • Θα διαγραφούν οι παρουσίες των μαθητών στο “Παρουσιολόγιο”
  • Θα γίνουν ‘ανενεργές’ οι εγγραφές στις “Ανακοινώσεις”
  • Θα γίνουν ‘ανενεργές’ οι εγγραφές στο “Ημερολόγιο”
  • Όλα τα μαθήματα θα γίνουν ανενεργά (προσβάσιμα μόνο από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό)

Όλα τα μαθήματα θα παραμείνουν αποθηκευμένα στην πλατφόρμα ως ανενεργά, μαζί με όλο το εκπαιδευτικό υλικό και την οργάνωση που έχετε δημιουργήσει σε αυτά. Σημειώστε ότι όσο το μάθημα είναι ανενεργό δεν εμφανίζεται στον κατάλογο των μαθημάτων του σχολείου σας. Πρόσβαση έχει μόνο ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός κάθε μαθήματος ως διαχειριστής.

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο