Πληροφορική ΓυμνασίουΟδηγίες Μαθημάτων

Πληροφορική Γυμνασίου 2020-2021. Πως θα χωρίζονται τα τμήματα.

Για τη διδασκαλία του διδακτικού/μαθησιακού πεδίου Τεχνολογία και Πληροφορική στο Γυμνάσιο, από το 2020-2021, ισχύουν τα εξής:

Α΄ τάξη Γυμνασίου:

Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Α΄ Γυμνασίου πραγματοποιείται σε δύο συνεχόμενες διδακτικές ώρες.

α) Όταν ο αριθμός των μαθητών/τριών του τμήματος υπερβαίνει τους εικοσιένα (21), το τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες μαθητών/-τριών και για κάθε εβδομάδα προβλέπονται δύο (2) διδακτικά δίωρα, ως εξής:

  • Το πρώτο διδακτικό δίωρο της εβδομάδας, η πρώτη ομάδα μαθητών/τριών διδάσκεται Πληροφορική στο εργαστήριο Πληροφορικής για δύο (2) ώρες. Ταυτόχρονα, η δεύτερη ομάδα μαθητών/-τριών την πρώτη διδακτική ώρα διδάσκεται Τεχνολογία στο εργαστήριο Τεχνολογίας ή στην αίθουσα του τμήματος, εφόσον δεν υπάρχει εργαστήριο Τεχνολογίας και τη δεύτερη διδακτική ώρα διδάσκεται Οικιακή Οικονομία ή το αντίστροφο.
  • Το δεύτερο διδακτικό δίωρο, η δεύτερη ομάδα μαθητών/τριών διδάσκεται Πληροφορική στο εργαστήριο Πληροφορικής για δύο (2) ώρες. Ταυτόχρονα, η πρώτη ομάδα μαθητών/τριών την πρώτη διδακτική ώρα διδάσκεται Τεχνολογία στο εργαστήριο Τεχνολογίας ή στην αίθουσα του τμήματος, εφόσον δεν υπάρχει εργαστήριο Τεχνολογίας και τη δεύτερη διδακτική ώρα διδάσκεται Οικιακή Οικονομία ή το αντίστροφο.

β) Όταν ο αριθμός των μαθητών/-τριών του τμήματος δεν υπερβαίνει τους εικοσιένα (21), τότε το τμήμα δεν χωρίζεται σε δύο ομάδες. Η Πληροφορική διδάσκεται στο εργαστήριο Πληροφορικής για δύο (2) ώρες/εβδομάδα, η Τεχνολογία διδάσκεται στο εργαστήριο Τεχνολογίας ή στην αίθουσα του τμήματος, εφόσον δεν υπάρχει εργαστήριο Τεχνολογίας για μία (1) ώρα/εβδομάδα και η Οικιακή Οικονομία διδάσκεται για μία (1) ώρα/εβδομάδα.

Β΄ και Γ΄ τάξεις Γυμνασίου:

α) Όταν ο αριθμός των μαθητών/τριών του τμήματος υπερβαίνει τους εικοσιένα (21), το τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες μαθητών/τριών:

  • Την πρώτη ώρα διδασκαλίας στο ωρολόγιο πρόγραμμα της εβδομάδας, η πρώτη ομάδα μαθητών/τριών διδάσκεται Πληροφορική στο εργαστήριο Πληροφορικής. Ταυτόχρονα, η δεύτερη ομάδα μαθητών/τριών διδάσκεται Τεχνολογία στο εργαστήριο Τεχνολογίας ή στην αίθουσα του τμήματος, εφόσον δεν υπάρχει εργαστήριο Τεχνολογίας.
  • Τη δεύτερη ώρα διδασκαλίας στο ωρολόγιο πρόγραμμα της εβδομάδας, η πρώτη ομάδα μαθητών/-τριών διδάσκεται Τεχνολογία στο εργαστήριο Τεχνολογίας ή στην αίθουσα του τμήματος, εφόσον δεν υπάρχει εργαστήριο Τεχνολογίας. Ταυτόχρονα, η δεύτερη ομάδα μαθητών/τριών διδάσκεται Πληροφορική στο εργαστήριο Πληροφορικής.

β) Όταν ο αριθμός των μαθητών/-τριών του τμήματος δεν υπερβαίνει τους εικοσιένα (21), τότε το τμήμα δεν χωρίζεται σε δύο ομάδες. Η Πληροφορική διδάσκεται στο εργαστήριο Πληροφορικής και η Τεχνολογία διδάσκεται στο εργαστήριο Τεχνολογίας ή στην αίθουσα του τμήματος, εφόσον δεν υπάρχει εργαστήριο Τεχνολογίας.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.

Δείτε το ΦΕΚ

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο