Οδηγίες ΜαθημάτωνΠληροφορική Γυμνασίου

Το νέο πρόγραμμα σπουδών για την Πληροφορική Γυμνασίου

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για την Πληροφορική Γυμνασίου, αποτελεί επικαιροποίηση του Προγράμματος Σπουδών [υπό στοιχεία 152738/Δ2/2021 (B’ 5659) υπουργική απόφαση] που εφαρμόζεται πιλοτικά, σε συνδυασμό με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών, σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια της χώρας κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023.

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών – Δομή – Περιεχόμενο – Θεματικά Πεδία:

Το νέο πρόγραμμα σπουδών για την Πληροφορική Γυμνασίου - Δομή περιεχόμενο

Η περαιτέρω εφαρμογή του νέου Π.Σ. θα ορισθεί με νέα υπουργική απόφαση.

Δείτε το ΦΕΚ 2932 τ.Β’ (3-5-2023) εδώ

Share
Share
Μετάβαση στο περιεχόμενο